Beteendevetenskap

På kursen babymassage får du lära dig grunderna till att utföra babymassage samt hur babymassage är kopplat till anknytningsteorin.
Babymassage är en massage genom beröring. Den stimulerar hudens receptorer som aktiverar det parasympatiska nervsystemet, ökar välbefinnandet och frisätter lugn och ro hormoner. Du hjälps att stanna upp i nuet och lär dig på ett naturligt sätt tolka signalerna från ditt barn. På detta sätt stimuleras anknytningsprocessen och ibland ser man även positiva effekter på besvär ifrån magen. Lämplig ålder på barnen är 2 – 6 månader.

Kursdatum: Onsdag 12, 19, 26 maj samt 2 juni kl. 10.15-11.45 på Barnmorskemottagningen Hjärtat

Babymassage omfattar 4 ggr á 1,5 timme

Kostnad:
850 kr/familj

Kursledaren Camilla Billstrand är legitimerad barnmorska

Frågor om kursen kan göras till:
Camilla Billstrand
018 – 474 73 70 E-post camilla@bmhjartat.se

Läs mer på www.bmhjartat.se

OBS:
Det kan bli ändringar på grund av utvecklingen av pandemin och rekommendationer från FHM och regionen.