Transport

För att gå utbildningen ska du ha godkänt Förarintyg. Detta är en fortsättningskurs som tidigare kallades skepparexamen.
Utbildningen innehåller följande moment: Navigering, dag och mörker, utanför farleder och utomskärs, sjösäkerhet, sjövägsregler, ljud- och ljussignaler, avdrift, missvisning och deviation.
Praktik till sjöss vid ett tillfälle ingår i kursen.

Kursmaterial ingår. Kostnad för examination tillkommer 450 kronor