Transport

För att gå utbildningen ska du ha godkänt Förarintyg. 


Detta är en fortsättningskurs som tidigare kallades skepparexamen.

Utbildningen innehåller följande moment: 
Navigering, dag och mörker, utanför farleder och utomskärs, sjösäkerhet, sjövägsregler, ljud- och ljussignaler, avdrift, missvisning och deviation.

Praktik till sjöss vid ett tillfälle ingår i kursen.

Kursmaterial ingår.
Kostnad för examination tillkommer 450 kronor.


Kursledare: Bo Liljeborn