Transport

OBS! Kursen ges på måndagar, ej torsdagar som felaktigt annonserats i katalogen.

För att gå utbildningen ska du ha godkänt Förarintyg.

Detta är en fortsättningskurs som tidigare kallades skepparexamen.

Utbildningen innehåller följande moment:
Navigering, dag och mörker, utanför farleder och utomskärs, sjösäkerhet, sjövägsregler, ljud- och ljussignaler, avdrift, missvisning och deviation.

Praktik till sjöss vid ett tillfälle ingår i kursen.

Kursmaterial ingår. Kostnad för examination tillkommer 450 kronor.

Kursledare: Bo Liljeborn