Djur, natur & miljö

Denna kurs är för dig som inte gått den teoretiska grundkursen.
Under kursen får du bekanta dig med bisamhället, se hur det utvecklas och lära känna och öva de moment som behövs för att själv komma igång som biodlare.

Studiecirkeln startar med tre teorikvällar, tisdagar, i april i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler inne i Uppsala. Den praktiska delen av kursen fortsätter sedan vid Uppsala biodlareförenings bigård i Jälla, söndagseftermiddagar från maj till september, med uppehåll från början av juli till början av augusti.

Gruppen sköter under sommaren ett bisamhälle i bigården. Du bör därför räkna med ett par besök i bigården utöver kurstillfällena.
Litteratur som ingår: Mina första år som biodlare
Kursledare: Cecilia Kronqvist