Djur, natur & miljö

Intensivkurs i biodling för nybörjare
Denna kurs är för dig som inte gått den teoretiska grundkursen.
Under kursen får du bekanta dig med bisamhället, se hur det utvecklas och lära känna och öva de moment som behövs för att själv komma igång som biodlare.

Upplägg
Studiecirkeln startar med tre teorikvällar, tisdagar i april, som genomförs som digitala träffar. Den praktiska delen av kursen fortsätter sedan vid Uppsala biodlareförenings bigård i Jälla, söndagseftermiddagar från maj till september, med uppehåll från början av juli till början av augusti. Deltagarna delas in i i mindre grupper för de praktiska momenten. Eftersom bra avstånd ska hållas mellan deltagarna även under träffarna utomhus så kommer de praktiska momenten följas upp av digitala diskussionsträffar där deltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter.

OBS! Ändringar kan tillkomma, både vad gäller datum och innehåll.
Träff 1–3 Online, tis. 18.00– ca 20.30
Träff 1, 13/4: Introduktion DIGITALT
Träff 2, 27/4: Bianatomi och biodlaråret DIGITALT
Träff 3, 4/5: Biprodukter, bihälsa DIGITALT
Träff 4–12 Jälla sön eftermiddagar + ev. extrapassning av kurskupan. Uppföljning digitalt kvällstid.
Under träff 4-12 kommer vi tillsammans att sköta några bisamhällen ute i
bigården vid Jälla. Temat för träffen kan variera beroende på hur de samhällena
utvecklar sig och deltagarnas erfarenheter/önskemål.

Träff 4, 9/5: Introduktion bigården, utrustning, kuparbete
Träff 5, 16/5: Varroa – vad är det och vad kan vi göra?
Träff 6, 30/5: Ordning och reda i biodlingen
Träff 7, 13/6: Avläggarbildning
Träff 8, 20/6: Honungshantering
Träff 9, 27/7: Slungning?
Träff 10, 1/8: Höstförberedelser
Träff 11, 15/8: MyrsyrabehandlingTräff
12, 29/8: Repetition/test, infodring, kursutvärdering och avrundning

Gruppen sköter under sommaren ett bisamhälle i bigården. Du bör därför räkna med ett par besök i bigården utöver kurstillfällena.

Litteratur som ingår: Mina första år som biodlare

Kursledare: Cecilia Kronqvist

Efter avslutad kurs kan ni komma att få en utvärderingsenkät mailad till er. Vi uppskattar om ni har möjlighet att besvara den då.