Biodling; drottningodling fortsättning

Biodling; drottningodling fortsättning

Djur, natur & miljö

Grundläggande genetik, avelsmål mm.

Kursen ges i samarbete med Enköpings Biodlarförening

Kursledare: Klas Olof Ohlsson