Djur, natur & miljö

Innehåll
Kursen riktar sig till dig som funderar på att starta en egen bigård eller som nyligen skaffat bin. Den inleds med tre teoretiska pass och därefter fortsätter kursen i därefter sker besök i föreningsbigården i Vallby.

Förkunskaper
Du behöver inga förkunskaper.

Kursmaterial
”Mina första år som biodlare” och ”Min biodling, arbetsbok för deltagare” ingår i kursavgiften.

Upplägg
Kursen är upplagd så att du kan skaffa egna bin efter kursstart om du så vill och därefter göra alla nödvändiga åtgärder i egna samhällen under kursens gång. Den inleds med teoretiska pass och därefter praktiskt arbete och studiebesök. Kursen hålls följande datum.

3 mars – introduktion (Kyrkogatan)
10 mars – biets uppbyggnad (Kyrkogatan)
24 mars – utrustning o biåret dec – maj (Kyrkogatan)
7 april – praktiskt arbete i bigården – vårstädning i kupan (föreningsbigården i Vallby)
6 maj – problem i kupan – sjukdomar (föreningsbigården i Vallby)
13 maj – sommar och höst (föreningsbigården i Vallby)
19 maj – ramtillverkning, svärmkontroll, yngeluppflyttning (föreningsbigården i Vallby)
16 juni – drottningodling och honungshantering (föreningsbigården i Vallby)
18 aug – invintring, sammanfattning (föreningsbigården i Vallby)
14 nov – varroabekämpning (oxalsyrabehandling) (föreningsbigården i Vallby)

Ledaren
Kursen leds av Leif Ölmeborg.

Anmälningsinformation
Anmäl dig direkt här på hemsidan (knappen märkt "ANMÄLAN").

För mer information kontakta:
För anmälan eller mer information är ni varmt välkomna att kontakta oss på 0171 - 310 52 eller via vår info-mejl: enkoping@sv.se