Djur, natur & miljö

Du som är naturintresserad, odlar ekologiskt eller älskar honung, borde lära dig mer om de intressanta "trädgårdsarbetarna" bina!
Varför inte ägna dig åt biodling som "bisyssla"?

Förkunskaper
Du behöver inga förkunskaper

Kurslitteratur
Kurslitteratur ingår

Upplägg
Under sakkunnig ledning av erfaren biodlare från Sveriges Biodlares Riksförbund får du kunskaper för att kunna starta upp ett bisamhälle.

Ledaren
Jan Rosenfeld