Biodling Grundkurs Enköping

Biodling Grundkurs Enköping

Trädgård, hus och hem

Kurs i biodling för nybörjare
Kursstart: 6 mars 2018
Tid: Kursen genomförs tisdagar 1800-2100 och pågår fram till oxalsyrabehandling av bina i slutet av oktober/början av november.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Ågatan 15B i Enköping och Enköpings biodlarförenings utbildningsbigård i Vallby några km söder om Enköping.
Utrustning: Skyddsutrustning i form av overall med huva och handskar finns att låna. Stövlar kan vara bra vid praktiskt arbete.
Omfattning: Kursen genomförs vid 10-11 tillfällen om vardera 3 timmar anpassat efter de åtgärder som behöver vidtas i en bigård från vårstädning till invintring och slutligen oxalsyrabehandling.
Kursen är upplagd så att du kan skaffa egna bin efter kursstart om du så vill och därefter göra alla nödvändiga åtgärder i egna samhällen under kursens gång. Kursen inleds med tre teoretiska pass och därefter praktiskt arbete i utbildningsbigården varvat med teori.
Kurslitteratur: ”Mina första år som biodlare” och ”Min biodling, arbetsbok för deltagare” ingår i kursavgiften.
Kursledare: Leif Ölmeborg, leif.olmeborg@telia.com eller 072- 502 28 30