Djur, natur & miljö

Kurs i biodling för nybörjare


Kursstart: 5 mars 2019


Tid: Kursen genomförs tisdagar 18.00-21.00 och pågår fram till oxalsyrabehandling av bina i slutet av oktober/början av november.


Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Ågatan 15B i Enköping och Enköpings biodlarförenings utbildningsbigård i Vallby några km söder om Enköping.


Utrustning: Skyddsutrustning i form av overall med huva och handskar finns att låna. Stövlar kan vara bra vid praktiskt arbete.


Omfattning: Kursen genomförs vid 10 tillfällen anpassat efter de åtgärder som behöver vidtas i en bigård från vårstädning till invintring och slutligen oxalsyrabehandling. Kursen är upplagd så att du kan skaffa egna bin efter kursstart om du så vill och därefter göra alla nödvändiga åtgärder i egna samhällen under kursens gång. Kursen inleds med tre teoretiska pass och därefter praktiskt arbete i utbildningsbigården varvat med teori.


Kurslitteratur: ”Mina första år som biodlare” och ”Min biodling, arbetsbok för deltagare” ingår i kursavgiften.


Kursledare: Leif Ölmeborg, leif.olmeborg@telia.com eller 072- 502 28 30