Trädgård, hus och hem


Biodling Uppföljning

För dig som haft bin någon säsong eller är en mer erfaren odlare.
Vi träffas på måndagskvällar var tredje vecka med början den 21 oktober och diskuterar biodling utifrån deltagarnas egna frågor, och utbyter erfarenheter. Denna studiecirkel innebär en möjlighet även för dig som har många års erfarenhet, att förnya dina kunskaper i biodling.

Kursen ges var tredje vecka.

Kursledare: Jan Rosenfeld