Hantverk & konst

Skapa med återvinningsmaterial.
Med enkla medel får du lära dig att göra små böcker.
Med olika sorters papper, lim och verktyg gör du böcker lämpliga att anteckna i eller klistra in bilder i.
Alla sorters spillbitar kan tas tillvara och det finns knappast några gränser för hur man kan variera utformningen på en liten bok.

Material ingår


Ledare Monika Ahlezon