Bokföring grundkurs

Bokföring grundkurs

Ekonomi

Kursinnehåll: Löpande affärshändelser, försäljning, inköp, moms, löner, arbetsgivaravgifter och skatt. Årsavslut, löpande affärskonton, periodiseringar, analys av resultat- och balansrapport.
Vi arbetar i Visma bokföringsprogram eEkonomi.

Ledare: Christina Zetterberg, ekonom med erfarenhet av vuxenutbildning.
Christina har undervisat i Företagsekonomi, Redovisning och Beskattning, Starta Eget och har även vana från distansutbildning