Pedagogik

Cirkelledarutbildning Grund
Välkommen till SV Uppsala läns Cirkelledarutbildning Grund som riktar sig till dig som är cirkelledare. Som ledare har du en väldig viktig roll hos oss - du är vårt ansikte utåt och leder cirkeln framåt - och därför vill vi erbjuda dig en kostnadsfri utbildning där gemensamt lärande, erfarenhetsutbyte och reflektion står i centrum. Du får dessutom möjlighet att lära känna andra studiecirkelledare inom SV.

Förkunskaper
Förkunskaper krävs inga, men du har genomgått en Introduktion - antingen via vår webbutbildning som du hittar HÄR eller tillsammans med den verksamhetsutvecklare som ansvarar för dina studiecirklar.

Kursmaterial
Vi kommer använda vårt cirkelledarmaterial Leda Cirkel som du får vid utbildningstillfället.

Upplägg
Grundutbildningen är en kvalitetsstämpling av alla våra cirkelledare och är gemensam för alla studieförbund. Nedan ser du de olika delarna som vi går igenom:
- Folkbildning och folkbildningens historia samt vårt folkbildningsuppdrag.
- Vår värdegrund, vision och verksamhet.
- Cirkelns pedagogik, planering och upplägg samt digitala studiecirklar.
- Gruppdynamik, ledarroll, delaktighet i gruppen och förebyggande av konflikter.
- Digital rapportering av studiecirklar och kulturprogram via E-tjänsten.

Bra att veta
Vi bjuder på matigare smörgås och fika. I anmälan säg till om ev. specialfika.
Efter utbildningen erhåller du ett intyg på att du har deltagit i vår utbildning. Du kommer även att fortlöpande erbjudas fördjupningskurser och inspirationsföreläsningar för utvecklas i din roll

Ledare
Helena Elvidotter Forslund , verksamhetsutvecklare och Raghad Darwich, administratör och cirkelledare. Båda arbetar på Studieförbundet Vuxenskolan i Enköping.

Anmälan
Du anmäler dig senast fredag 14 oktober direkt här på hemsidan
(knappen märkt "ANMÄLAN").

Cirkelledarutbildning Grund - fler utbildningstillfällen
Mer information om kommande utbildningar och anmälan HÄR

För mer information kontakta:
Helena Elvidotter Forslund
Mail: helena.elvidotter.forslund@sv.se
Tel: 0171-451216