Djur, natur & miljö

Vid cirkelledarutbildningen får du kunskap om ledarskap, pedagogik och sakkunskap om markavvattning.
Vid cirkelledarutbildningen deltar LRF och Jordbruksverket med sakkunniga och Studieförbundet Vuxenskolan med pedagoger.
Arvode utgår för utbildningen 300 kr/h inklusive sociala avgifter. Ersättning för resekostnader och eventuell logi.

Är du intresserad av att vara cirkelledare för studiecirkel om diken?
Kontakta caroline.ullman@sv.se