Pedagogik

Cirkelledarutbildning Grund
Välkommen till SV Uppsala läns Cirkelledarutbildning Grund som riktar sig till dig som är ny cirkelledare eller har arbetat ett tag men saknar vår grundutbildning. Som ledare har du en väldig viktig roll hos oss - du är vårt ansikte utåt och leder cirkeln framåt - och därför vill vi erbjuda dig en kostnadsfri utbildning där gemensamt lärande, erfarenhetsutbyte och reflektion står i centrum. Du får dessutom möjlighet att lära känna andra studiecirkelledare inom SV.

Förkunskaper
Förkunskaper krävs inga, men du har genomgått en Introduktion - antingen via vår webbutbildning som du hittar HÄR eller tillsammans med den verksamhetsutvecklare som ansvarar för dina studiecirklar.

Kursmaterial
Vi kommer använda vårt cirkelledarmaterial Leda Cirkel som du får vid utbildningstillfället.

Upplägg
Grundutbildningen är en kvalitetsstämpling av alla våra cirkelledare och är gemensam för alla studieförbund. Nedan ser du de olika delarna som vi går igenom:
- Folkbildning och folkbildningens historia samt vårt folkbildningsuppdrag.
- Vår värdegrund, vision och verksamhet.
- Cirkelns pedagogik, planering och upplägg samt digitala studiecirklar.
- Gruppdynamik, ledarroll, delaktighet i gruppen och förebyggande av konflikter.
- Digital rapportering av studiecirklar och kulturprogram via E-tjänsten.

Bra att veta
Efter utbildningen erhåller du ett intyg på att du har deltagit i vår utbildning. Du kommer även att fortlöpande erbjudas fördjupningskurser och inspirationsföreläsningar för utvecklas i din roll

Ledare
Felicitas Rabiger, verksamhetsutvecklare på SV.

Anmälan
Du anmäler dig senast tisdag 23 februari direkt här på hemsidan
(knappen märkt "ANMÄLAN").

Cirkelledarutbildning Grund - fler utbildningstillfällen
Mer information om kommande utbildningar och anmälan HÄR

För mer information kontakta:
Felicitas Rabiger
Mail: felicitas.rabiger@sv.se
Tel: 018-10 23 75