Djur, natur & miljö

Vi träffas vid lägerelden på Vreta gård, väster om Enköping.

Innehåll
Dialog kring hållbarhet, utmaningar inför framtiden med fokus på mat. I detta kommer vi diskutera betesdrift, biologisk mångfald, globala och nationella utmaningar och mycket mer. Genomförs inom ett projekt av LRF Mälardalen (lantbrukarnas riksförbund). Kostnadsfri. Annette som driver Vreta Gård är Hållbarhetsambassadör inom LRF.

Antalet deltagare: Max 9 personer

Kostnad
Kursen är kostnadsfri. Föranmälan krävs och är bindande. Om du behöver boka av, gör det i god tid för att kunna lämna platsen åt någon annan.

Ledare
Annette Westerberg, Hållbarhetsambassadör i LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) www.lrf.se
Annette driver med sin make ett mindre skogs- och familjejordbruk med ekologisk fåruppfödning. Med stor kunskap och engagemang leder hon sina kurser. Sedan 10 år håller Annette olika kurser kopplat till hållbarhet, biologisk mångfald, djurskötsel, vilda växter och hemberedskap.

Information
För mer information och frågor ställs direkt till kursledare Annette 070-683 36 03 eller annette@vreta-gard.se
Läs även mer på Vreta Gård

Efter avslutad kurs kommer du få en utvärderingsenkät mailad till dig. Vi uppskattar om du har möjlighet att besvara den då.