Hälsa & välbefinnande, Funktionsnedsättning

Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där lika rättigheter och möjligheter för varje människa är den rådande normen. Uppsala ska vara ett föredöme när det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna. År 2020 uppmärksammas därför som Mänskliga rättigheter-året av Uppsala kommun.
Läs mer om Uppsala kommuns arbete under Mänskliga rättigheter-året 2020 HÄR

Funktionsrätt på riktigt – en mänsklig rättighet
Studieförbundet Vuxenskolan uppmärksammar Uppsala kommuns temaår för mänskliga rättigheter 2020 genom att bjuda in till en serie filmer och föreläsningar med efterföljande diskussion. Tillsammans med de föreningar, organisationer och nätverk vi samarbetar med inom Funktionsrätt vill vi lyfta folkbildningen som en viktig aktör i att utveckla och stärka människor som har svårare att göra sin röst hörd p g a t ex psykisk sjukdom/funktionsnedsättning.
Läs mer om vårt program under temaåret för mänskliga rättigheter HÄR

Egenmakt trots allt
Anna-Maria Lundberg föreläser utifrån egen erfarenhet av psykisk och fysisk ohälsa och 40 år som anhörig. En personlig resa från 1965-2020. Anna-Maria arbetar inom SV Uppsala län och Riksförbundet Attention med bl a att ta fram lättillgängliga studiematerial och utbilda gruppledare. SVs publika Funktionsrättssite presenteras och vi får veta mer om och styrkan i stöd- och samtalsgrupper. Diskussion om civilsamhället och folkbildningen som viktig aktör för människa och samhälle. Efter föreläsningen inbjuds till diskussion kring ett samtalsunderlag.

Måndag 8 oktober, kl 18-20.15

Föranmälan krävs. Sista anmälningsdag 29 september 2020.
Anmäl dig direkt här på hemsidan (knappen märkt "ANMÄLAN")

För mer information kontakta gärna:
Susan Gallone
E-post: susan.gallone@sv.se
072 310 13 69

Välkommen!

Övriga föreläsningar under temaåret för mänskliga rättigheter
Autism är inte problemet - den är lösningen - Måndag 19 oktober
Omstörtande revolution eller vattendroppen som urholkar stenen - Måndag 16 november
Från folkhemmets styvbarn till aktiva samhällsmedborgare - Måndag 7 december