Djur, natur & miljö

Kursen riktar sig till dig som funderar över förnybar energi, vill ha mer kunskap i ämnet och hur du kan påverka din egen energiförsörjning, men också samhällets. Vi undersöker alternativa bränslen och vad förnybar energi är och hur vi ex kan fånga och lagra solens energi så effektivt som möjligt. Här kommer teknikutveckling in och olika framtidsscenarier.


Förkunskaper
Du behöver inte ha några förkunskaper, men bör ha viss allmän inblick i energins betydelse.


Innehåll
Tanken är att bättre förstå energins betydelse historisk och i dagens samhälle. Att få en faktabaserad kunskap som kan ligga till grund för beslut och ställningstagande såväl privat som i det vidare sammanhanget. Vi diskuterar möjligheter och även praktiska frågor om energiomställning.


Upplägg
Kursen sträcker sig över fem träffar på kvällstid (onsdagar kl. 18.30-21.00) med början 28 september på Kyrkogatan 18, Enköping. Vi kommer även bjuda in aktörer som kan berätta om och svara på frågor om förnybar energi.


Ledare
Denna kurs leds av Gunnar Öberg. Detta är ett samarbete med Västmanland Upplands Energiförening, där Gunnar är engagerad i energi, omställning och hållbarhetsfrågor.


Läs mer HÄR


För mer information kontakta Gunnar Öberg 070-714 22 62, e-post: gunnaroberg6@gmail.com


”Fossilt bränsle förändrade förutsättningarna för mänskligheten totalt. En enda liter diesel innehåller lika mycket energi som en människa kan generera på en hel veckas hårt, fysiskt arbete. Inte konstigt att vi obekymrat utnyttjat detta i uppåt 200 år och mångdubblat jordens befolkning på kuppen. Nu vet vi att det får alltmer allvarliga konsekvenser. Solen strålar mot jorden med 800 watt per kvadratmeter. Det är massor med energi. Mycket mer än vi gör av med. Vi lär oss alltmer om hur vi kan tillvarata och lagra den energin och helst använda den så nära källan som möjligt. Då kan vi klara energiomställningen smidigt och samtidigt få en hel del fördelar dessutom.”


Anmälningsinformation
Anmäl dig direkt här på hemsidan (knappen märkt "ANMÄLAN").


Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura och för att spara på vår miljö skickar vi dessa via e-post.
Efter avslutad kurs kan ni komma att få en utvärderingsenkät mailad till er. Vi uppskattar om ni har möjlighet att besvara den då.


Välkommen!