Språk

Engelska

B1-B2Jag kan beskriva min familj, och andra människor, hur jag lever och bor, min utbildningsbakgrund och mitt arbete. Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk som man regelbundet möter i arbetet, skolan och fritiden.

Arthur Edwards är diplomerad engelsk språklärare. Har varit modersmålslärare, gymnasielärare och folkhögskolelärare. Arthur är irländare med många års erfarenhet av cirkelverksamhet i engelska.
Han vill att kursdeltagaren ska få träna sin förmåga att konversera på ett spännande och avslappnande sätt i gruppen. Det i en trevlig miljö med trevliga människor, gärna över en kopp kaffe.
Deltagarna kommer från alla håll och har vitt skilda behov. Det kan vara människor som behöver utveckla språket för att bättre kunna konversera och därmed få ut mer av utlandsvistelser, man kan ha utlandsboende släkt och vänner som man vill fördjupa kommunikationen med och flera har engelska som arbetsspråk.
På SV säger vi att han är irländaren med ett glatt leende som alltid har en god historia att berätta, det kanske stämmer.