Språk

Europarådets nivåskala
Det finns ett mycket bra och internationellt godkänt redskap i språkbedömning som kan ge en enkel kompass för såväl kursdeltagare som språkutbildare. Kompetensskalan heter Europarådets nivåskala för språk. Språkkurser indelas i sex nivåer enligt Europarådets referensram. Nedan beskriver vi nivån på denna språkutbildning så du, som kursdeltagare, kan se om beskrivningen stämmer in på dig.

Engelska konversation A2/B1

Förkunskap
Följande nivåbeskrivning är hämtad från: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/europaradets-nivaskala-for-bedomning-av_GV02A311

A2
Jag kan förstå fraser och de vanligaste orden som har att göra med personliga förhållanden (t ex mycket grundläggande person och familjeinformation, shopping, närgeografi, arbetssituationen). Jag kan kommunicera i enkla och vanemässiga sammanhang och kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter. Jag kan använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva min familj och andra människor, hur jag lever och bor, min utbildningsbakgrund och mitt nuvarande eller senaste jobb.

B 1
Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk som berör kända förhållanden som man regelbundet möter i arbetet, skolan och på fritiden. Jag kan hantera de flesta situationer som kan uppstå under resor i ett område där språket talas. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om ämnen som är kända och som är av personligt intresse eller berör det vardagliga livet (t ex familjen, arbetet, resor). Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden, mina drömmar, förhoppningar och mål. Jag kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter och ambitioner.

Kursmaterial
Inget kursmaterial behöver införskaffas innan kursstart.

Upplägg
Kursen omfattar tio sammankomster; med start Tisdag 5 mars 2019 klockan 13:00 - 14:30. Kurslokal är Studieförbundet Vuxenskolans egna lokaler på Ågatan 15 B, 749 35 Enköping.

Ledare
Kursen leds av Lisbeth Sedin.

Anmälningsinformation
Anmäl dig direkt här på hemsidan (knappen märkt "ANMÄLAN").

För anmälan eller mer information är Ni varmt välkomna att kontakt oss på 0171 - 310 52 eller via vår info-mejl: enkoping@sv.se