Djur, natur & miljö

Endagskurs dig som planerar eller nyligen skaffat får.

Upplägg
Kursen hålls på Vreta Gård. Under en dag går vi igenom lite om mycket, du får en grund att stå på.

Innehåll i kursen:
Raser och rasval (vad passar mig om min gård)
Fårets behov
Fåråret
Byggnaden och inredning, hantering
Stängsel, betesdrift, parasiter
Utfodring
Sjukdomar, allmän djurhälsa, avlivning
Smittskydd och köp av dina första djur
Lamning
Lagar och regler
Produkter och försäljning
Besök i fårhuset, sommar sker besök på betet

Vi är ute så mycket det går för att undvika smittspridning. Dessutom sker kurserna i liten grupp.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Ledaren
Annette Westerberg.

Tid: 10:00-16:00.
Pris: 1000 kr (Ta med eget fika och lunch)
Plats: Vreta Gård, Bred, 1,5 mil NV om Enköping.

Anmälningsinformation
Anmälan görs direkt till Annette. Läs mer på Vreta Gård