Språk

Finska
Jag kan förstå fraser och de vanligaste orden som har att göra med personliga förhållanden. Jag kan på ett enkelt sätt beskriva min familj och andra människor,hur jag lever och bor, min utbildningsbakgrund och mitt arbete. Jag kan hanterade flesta situationer som kan uppstå under resor i ett område där språket talas.

Kursledare: Helena Bicer