Språk

Finska, fortsättningskurs
B1 Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk som man regelbundet möter i arbetet, skolan och på fritiden. Jag kan hantera de flesta situationer som kan uppstå under resor i ett område där språket talas och kan oförberedd ge mig in i samtal om ämnen som är kända och som är av personligt intresse eller berör det vardagliga livet.

Kursledare: Helena Bicer