Språk

Några terminers förkunskaper krävs för att kunna följa denna kurs

A2- B1 Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk som man regelbundet möter i arbetet och på fritiden. Jag kan hantera de flesta situationer som kan uppstå under resor i ett område där språket talas.

Kursledare: Helena Bicer