Transport

Grundkurs för dig med fritidsbåt, både segel- och motorbåt. Du får lära dig grunderna i traditionell navigering och med GPS inomskärs. Dessutom lär du dig väjningsregler, sjötrafikföreskrifter, sjömärken några knopar, lite om väder och vind och framförallt sjösäkerhet.

Kursen hålls följande dagar och tider:
22 mars 18.30-19.15
23 mars kl 9.30-14.15 (1 timmes lunch)
24 mars kl 9.30-14.15 (1 timmes lunch)
6 april kl 9.30-14.15 (1 timmes lunch)
7 april kl 14.00-17.45

Kurslitteratur ingår i kursavgiften.

Kostnad för examination tillkommer, ca 450 kronor.

Cirkelledare är Magnus Johansson.

Bra att veta:
Medlemmar i ESS får rabatt på kursavgiften förutsatt att detta meddelas vid kursanmälan!
Många försäkringsbolag ger rabatt på båtförsäkringar efter godkänd examination.