Transport

Grundkurs för dig med fritidsbåt, både segel- och motorbåt. Du får lära dig grunderna i traditionell navigering och med GPS inomskärs. Dessutom lär du dig väjningsregler, sjötrafikföreskrifter, sjömärken några knopar, lite om väder och vind och framförallt sjösäkerhet.

Kurslitteratur ingår i kursen.

Kostnad för examination tillkommer, ca 450 kronor.

Cirkelledare är Magnus Johansson.

Bra att veta: Många försäkringsbolag ger rabatt på båtförsäkringar efter godkänd examination.