Transport

Grundkurs för dig med fritidsbåt, både segel- och motorbåt. Du får lära dig grunderna i traditionell och GPS-navigering inomskärs, väjningsregler,sjötrafikföreskrifter, sjömärken, några knopar, lite om väder och vind och framför allt sjösäkerhet. De flesta försäkringsbolag ger rabatt efter godkänd examination.

Kursmaterial ingår

Kostnad för examination tillkommer 450 kronor

Kursledare: Bo Liljeborn