Förarintyg för fritidsbåt Enköping

Förarintyg för fritidsbåt Enköping

Navigation och sjöliv

Grundkurs för dig med fritidsbåt, både segel- och motorbåt. Du får lära dig grunderna i traditionell och GPS-navigering inomskärs, väjningsregler, sjötrafikföreskrifter, sjömärken några knopar, lite om väder och vind och framför allt sjösäkerhet. De flesta försäkringsbolag ger rabatt efter godkänd examination.
Kurslitteratur ingår i kursen
Kursen går följande datum: start 9 april 19.00-22.00, helgen 14-15 april 9.30 -15.00 båda dagarna, 23 april 19.00-22.00

Kostnad för examination tillkommer ca 450 kronor

Cirkelledare är Magnus Johansson.