Förarintyg för fritidsbåt Enköping

Förarintyg för fritidsbåt Enköping

Navigation och sjöliv

Grundkurs för dig med fritidsbåt, både segel- och motorbåt. Du får lära dig grunderna i traditionell och GPS-navigering inomskärs, väjningsregler, sjötrafikföreskrifter, sjömärken några knopar, lite om väder och vind och framför allt sjösäkerhet. De flesta försäkringsbolag ger rabatt efter godkänd examination.
Kurslitteratur ingår i kursen

Kostnad för examination tillkommer ca 450 kronor

Fem måndagar, start 19/2 och avslut 26/3.

Cirkelledare är Magnus Johansson.