Beteendevetenskap

Välkommen på föreläsning med workshop Värna sitt rum!

Värna sitt rum är ett projekt finansierat av Uppsala kommun och i samverkan med Wing Chun Uppsala och Studieförbundet Vuxenskolan. Värna sitt rum ger konkreta och praktiska kunskaper till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, genom föreläsningar, workshops, handledning och kurser till barn och ungdomar. Värna sitt rum leds av Arne O Berglund som genom erfarenhet, studier och arbete initierat projektet och driver det.

Föreläsningen ger ledarna kunskap som gör att de tryggt kan inkludera ”speciella” barn i verksamheten. Trygga ledare med kunskap skapar i sin tur tryggare barn som vågar värna sitt rum och sin kropp - både fysiskt och mentalt. Speciella barn är barn som har behov av extra stöd. Det kan vara utsatta barn, barn med diagnos men också barn som mobbats eller har en bristande anknytning till vuxna. Föreläsningen ger även föreningar och ledarna möjlighet att dela med sig av erfarenheter, diskutera inkludering och lyfta behov och frågeställningar.

Föreläsare Arne O Berglund har under större delen av sitt liv arbetat med utsatta barn på bl a LSS- boende, särskola och inom föreningsliv. Han har även egen erfarenhet som förälder till ett barn med Downs Syndrom. ”Värna sitt rum” ligger honom varmt om hjärtat och även möjligheten att få dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper om hur vi kan inkludera barn med ”speciella” behov till föreningar och ledare. Det är extra viktigt nu när Barnkonventionen blir till lag 2020 – äntligen!”

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 i centrala Uppsala

Datum och tid: Onsdag 16 oktober, kl. 17.30-19.00

Anmälan senast 11 oktober: arne@varnasittrum.se

Föranmälan krävs. Fritt inträde. Fika serveras.

Information om Värna sitt rum
aoberglund.blogspot.com
unicef.se/barnkonventionen
facebook.com/varnasittrum

Välkommen!