Djur, natur & miljö

Föreläsningsserie: Tobaksindustrins miljöpåverkan

Niclas Malmberg har på uppdrag av VISIR (Vi Som Inte Röker) skrivit en rapport om forskningsläget vad gäller tobaksindustrins miljöpåverkan. Han presenterar i en serie om tre föredrag tobaksindustrins miljöpåverkan från tobaksodlingen till fimpen på gatan. Föreläsningarna sker pga coronaläget digitalt på distans. Deltagare som önskar kan få rapporten i tryckt form eller digitalt.

1. Miljöeffekter vid tobaksodlingen, 16 mars kl. 18.30
Vad är Gröna Tobakssjukan, som de 1,3 miljoner barn som arbetar på tobaksodlingar runt om i världen riskerar att drabbas av? Vad ligger bakom tobaksindustrins skövling av så mycket tropisk regnskog? Varför förstörs jordarna där tobak odlas så snabbt?

2. Miljöeffekter vid produktionen av tobaksprodukter, 23 mars kl. 18.30
Hur ser tobaksindustrins klimatpåverkan ut? Varför flyttar tobaksindustrin sin produktion till länder med svagare miljölagstiftning. Hur hanteras det giftiga avfall som tobaksindustrin ger upphov till?

3. Miljöeffekter vid konsumtionen av tobaksprodukter, 30 mars kl. 18.30
Hur mycket fimpar kastas egentligen på gator och torg, och vad kostar det samhället? Varför är andrahandsröken från en cigarett giftigare när rökaren inte blossar på cigaretten? Vad är tredjehandsrök och hur riskerar vi få i oss gifter från rökningen långt efter att cigaretten släckts?

Anmälningsinformation
Anmäl dig direkt här på hemsidan (knappen märkt "ANMÄLAN"). Anmälan gäller för hela serien.

Länk till föreläsningarna skickas sedan till din mail några dagar innan första föreläsningstillfället, tillsammans med eventuell teknisk information.


Upplägg
Den mötestjänst som används är Zoom. Du får en länk i förväg, som du sedan kan koppla upp dig på vid tiden för föreläsningen. Samma länk gäller för samtliga föreläsningstillfällen. En kvart före ges en teknisk genomgång, så att den som inte har använt Zoom tidigare hittar alla funktioner.

Bra att veta/Tekniska förutsättningar
För att kunna delta krävs dator med internetuppkoppling och högtalare eller hörlurar. Den webbläsare som rekommenderas är Chrome. För att kommunicera med guiden eller andra i gruppen är det i första hand chattfunktionen som bör användas, medan mikrofonen med fördel kan hållas avstängd under föreläsningen, så att inte ljud från deltagarnas mikrofoner stör. Om du vill använda mikrofonen går det bra, men då måste du använda hörlurar för att inte riskera att orsaka rundgång.

Ledaren
Föreläsare är Niclas Malmberg.