Hälsa & välbefinnande, Funktionsnedsättning

Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där lika rättigheter och möjligheter för varje människa är den rådande normen. Uppsala ska vara ett föredöme när det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna. År 2020 uppmärksammas därför som Mänskliga rättigheter-året av Uppsala kommun.
Läs mer om Uppsala kommuns arbete under Mänskliga rättigheter-året 2020 HÄR

Funktionsrätt på riktigt – en mänsklig rättighet
Studieförbundet Vuxenskolan uppmärksammar Uppsala kommuns temaår för mänskliga rättigheter 2020 genom att bjuda in till en serie filmer och föreläsningar med efterföljande diskussion. Tillsammans med de föreningar, organisationer och nätverk vi samarbetar med inom Funktionsrätt vill vi lyfta folkbildningen som en viktig aktör i att utveckla och stärka människor som har svårare att göra sin röst hörd p g a t ex psykisk sjukdom/funktionsnedsättning.
Läs mer om vårt program under temaåret för mänskliga rättigheter HÄR

Från folkhemmets styvbarn till aktiva samhällsmedborgare
Vi ser filmen ”Folkhemmets styvbarn” som visar hur det var på Vipeholmsanstalten och hur personer med t ex Downs syndrom numera skriver böcker, är politiskt aktiva mm. FUB, Autism & Aspergerförbundet samt Svenska Downföreningen i samarbete med SV står bakom filmen. Medverkar i filmen gör bl a Kalle Lind, radiopratare, manusförfattare och författare och Amanda Malmberg, författare, föreläsare och politiker. Efter filmen inbjuds till diskussion kring ett samtalsunderlag.

Måndag 7 december, kl. 18.00-20.15
Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, 1 tr, Uppsala

Fri entré. Lättare förtäring serveras (meddela ev allergier vid anmälan).
Hiss, hörslinga, tillgängligt för rullstol.

Föranmälan krävs. Sista anmälningsdag 2 december 2020.

För mer information kontakta gärna:
Susan Gallone
E-post: susan.gallone@sv.se
072 310 13 69

Välkommen!

Övriga föreläsningar under temaåret för mänskliga rättigheter:
Egenmakt trots allt - Måndag 7 september
Autism är inte problemet - den är lösningen - Måndag 19 oktober
Omstörtande revolution eller vattendroppen som urholkar stenen - Måndag 16 november