Språk

Franska A1, en termins förkunskaper i franska krävs för denna kurs

A1 Jag kan presentera mig själv och andra och ställa enkla frågor om tex namn, var någon bor, var någon arbetar och jag kan själv svara på liknande frågor. Jag kan kommunicera i enkla och vardagsmässiga sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter.

Ledare: Estelle Duluc