Språk

Franska
A2 Jag kan förstå fraser och de vanligaste orden som har att göra med personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla vardagsmässiga sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter. Jag kan på ett enkelt sätt beskriva min familj och andra människor, hur jag lever och bor, min utbildningsbakgrund och mitt arbete.
Förkunskaper: några terminers studier eller motsvarande
Denna kurs är i huvudsak en konversationskurs, där gruppen tillsammans diskuterar vardagliga händelser och ämnen som är användbara när man bor och lever i Frankrike.

Ledare: Estelle Duluc