Franska B1-B2

Franska B1-B2

Språk

Franska B1-B2

Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden, drömmar och förhoppningar. Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter och konkreta ämnen såväl som abstrakta.

Ledare: Alice Morvan