Beteendevetenskap

OBS! VIKTIGT VID ANMÄLAN: Anmäl en partner vid webbanmälan. Ange i meddelanderutan namn och personnummer för den medföljande partnern samt beräknat förlossningsdatum.

Jordemors Profylax är en uppskattad förberedelse inför förlossningen. Du och din partner får ökad kunskap, mental förberedelse, praktiska övningar i avslappning och andning, råd och insikter hur du förhåller dig som coach samt utbyte med andra blivande föräldrar.

Jordemor är det gamla nordiska namnet på de kvinnor som stått för barnafödandets konst.

Kvällskursen omfattar två tillfällen: den 9 december (onsdag),16 december (onsdag) kl. 17.30 - 21.00.

Kostnad kvällskurs:
1 750 kr/par inkl. fika och kompendier

Kursledare:
Anita Eklund, leg barnmorska

Frågor om kursen kan göras till:
anita@bmhjartat.se
Telefon 018-47 47 370

Läs mer på www.bmhjartat.se