Media & kommunikation

Planerat upplägg för de olika tillfällena på kursen:

1. Grunderna inom exponering och fokusering. Vilka funktioner påverkar hur bilden exponeras. Vad kan man göra om bilden blir för ljus eller för mörk. Fokussystemet hur fungerar det? Vad kan jag som fotograf göra för att bilden ska bli så skarp som jag vill.

2. Kreativ exponering bygger vidare på första kurstillfället med ljusmätarens funktioner. Hur kan jag skapa olika effekter i bilden t.ex en känsla av fart och rörelse eller att frysa en rörelse.
Hur påverkar mina inställningar förgrund och bakgrund. Skarp eller oskarp
Olika sätt att fokusera. Fördelar och nackdelar med autofokus.
Vilken nytta har jag av histogrammet?
Vitbalans förklaras

3. Repetition av tidigare kurstillfällen
Dessutom skillnaderna mellan bildformaten JPEG och RAW
Information om bildredigering och backup av bildfiler
Minneskort

4. Bildkomposition
Tips om olika kompositionsregler.
Vad är det som gör att din bild upplevs som lugn eller energirik?
Olika sätt att styra betraktarens syn på bilden

5. Sammanfattning och studio
Vi sammanfattar kursen och tar upp era frågor och funderingar
Möjlighet att prova på studio med studioblixtar.

Kursen genomförs i samarbete med och med flera olika ledare från Enköpings fotoklubb.