Djur, natur & miljö

Innehåll
För dig som redan deltagit i hemakvaponi-grund startar vi nu en fortsättningscirkel
Med akvaponi menas en kombination av fisk som odlas i behållare på land i kombination med växtodling (hydrofoni). Genom att utnyttja den näring som finns i fiskens avföring och växters förmåga att uppta näringen så kan ett nära nog cirkulärt och resurseffektivt system för livsmedelsproduktion skapas.
Cirkeln riktar sig framför allt till dig som har långtgående planer på att bygga en egen akvaponi. Kursen fördjupar kunskaperna om teorin och tekniken med akvaponiska system. Vi kommer också att göra studiebesök på såväl stora som små akvaponianläggningar. Under kursens gång får du också möjlighet att vidareutveckla dina planer på en egen akvaponi.

Förkunskaper
Du ska redan ha gått hemakvaponi grund.

Kursmaterial
Acvaponic Gardening av Sylvia Bernstein

Upplägg
Cirkeln hålls tisdagskvällar kl 18.30-21.00 med start 16 februari på adress Kyrkogatan 18 i Enköping.

Ledare
Gunnar Öberg
Tel: 070-714 22 62, e-post: gunnaroberg6@gmail.com
Läs även mer på www.hemakvaponi.se

Anmälningsinformation
Anmäl dig direkt här på hemsidan (knappen märkt "ANMÄLAN").