Djur, natur & miljö

Innehåll
Med akvaponi menas en kombination av fisk som odlas i behållare på land i kombination med växtodling (hydroponi). Genom att utnyttja den näring som finns i fiskens avföring och växters förmåga att uppta näringen så kan ett nära nog cirkulärt och resurseffektivt system för livsmedelsproduktion skapas. Under studiecirkeln lär vi oss om hur ett akvaponiskt system fungerar, vilka fisksorter och växter som kan användas, hur man kan bygga sin egen akvaponi i garaget eller i trädgården, vilka lagar och regler som gäller mm. Vi kommer också att göra studiebesök på såväl stora som små akvaponianläggningar. Studiecirkeln riktar sig främst till dig som kanske vill bygga en egen akvaponi och är intresserad att lära dig mera om hur ett akvaponisystem fungerar.

Förkunskaper
Inga förkunskaper behövs för att delta i cirkeln.

Kursmaterial
Acvaponic Gardening av Sylvia Bernstein ingår i kursavgiften.

UppläggLedare
Gunnar Öberg
Tel: 070-714 22 62, e-post: gunnaroberg6@gmail.com
Läs även mer på www.hemakvaponi.se

Anmälningsinformation
Anmäl dig direkt här på hemsidan (knappen märkt "ANMÄLAN").