Djur, natur & miljö

Hemberedskap och dialog kring hållbarhet - mat till vardags och vid kris

Innehåll
Under första timmen går vi igenom hur vi kan höja vår beredskap och öka vår egen förmåga att klara oss i en krissituation. Kursen är på grundläggande nivå och kostnadsfri. Den genomförs genom Civilförsvarsförbundet på uppdrag av MSB.

Dessutom har vi därefter en timmas diskussion kring temat ”hållbarhet” med fokus på matproduktion i Sverige. Annette är småskalig lantbrukare och även hållbarhetsambassadör inom LRF (Lantbrukarnas Riksförbund). Detta är en satsning i att möta konsumenter nu under hösten och få göra detta i dialog.

Du behöver ha dator med kamera och mikrofon (alt. smartphone). Länk skickas ut inför kurstillfället.

Kostnad
Kursen är kostnadsfri. Föranmälan krävs och är bindande. Om du behöver boka av, gör det i god tid för att kunna lämna platsen åt någon annan.

Ledare
Annette Westerberg, instruktör i Civilförsvarsförbundet. Läs mer på www.civil.se och är även Hållbarhetsambassadör i LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) www.lrf.se
Annette driver med sin make ett mindre skogs- och familjejordbruk med ekologisk fåruppfödning. Med stor kunskap och engagemang leder hon sina kurser. Sedan 10 år håller Annette olika kurser kopplat till hållbarhet, biologisk mångfald, djurskötsel, vilda växter och hemberedskap.

Information
För mer information och frågor ställs direkt till kursledare Annette 070-683 36 03 eller annette@vreta-gard.se
Läs även mer på Vreta Gård

Efter avslutad kurs kommer du få en utvärderingsenkät mailad till dig. Vi uppskattar om du har möjlighet att besvara den då.