IFS Telefoncirkel Min egen berättelse

IFS Telefoncirkel Min egen berättelse

Data & IT

Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser Uppsala* (IFS Uppsala) anordnar Telefoncirkel Min egen berättelse

Själverfarna från samtliga psykisk ohälsa är välkomna till ett trevligt erfarenhetsutbyte där vi samtalar och reflekterar över våra liv. Du använder din egen unika historia som ditt viktigaste verktyg och genom att dela erfarenheter med varandra kan vi ta ett steg framåt för att skapa en positiv förändring både för oss själva och för samhället.

Kursinformation
Kursstart 23 september

Ledare är Ylva Augustinsson, själverfaren styrelsemedlem IFS Uppsala
Vi är endast 5 deltager inklusive ledaren i gruppen så att det finns tid för alla att samtala, lyssna och utbyta tankar
Vi använder NSPHs studiematerial Din egen berättelse som utgångspunkt för våra träffar, boken skickas till dig vid anmälan
Cirkeln bygger på ditt informellt berättande som svar på de aktuella frågorna för träffen
Cirkeln hålls via ett telefonsamtal per vecka på söndagar 13.00-14.30 (cirkelledaren ringer upp varje deltagare och kopplar upp till ett gruppsamtal)

Cirkeln är kostnadsfri

Kontakt för mer information: Ylva Augustinsson, augustinssonylva@gmail.com, 073-034 14 00

Välkommen att anmäla dig!

Hyperlänk: Din Egen berättelse

* IFS Uppsala består av människor som vill lära mera om schizofreni och andra psykossjukdomar och om hur man kan stödja personer som lider av psykiska sjukdomar och funktionshinder. De flesta medlemmarna har anhöriga som lider av schizofreni eller andra psykossjukdomar. Några har själva erfarenhet av psykossjukdomar och andra arbetar inom psykiatrin.

Webbadress: http://www.ifs-uppsala.se/