Samhälle

Välkommen till Informationslunch "Se OCD i skolan"

OCD-föreningen i Uppsala län informerar om projektet "Se OCD i skolan" vid en trevlig lunchträff.
Pilotprojektet stöds av Socialstyrelsen, Svenska OCD förbundet och Postkodstiftelsen. Vi kommer att presentera projektet, ge möjlighet att boka att vi kommer ut till skolan (från nu till mitten på augusti) och presenterar projektet för skolpersonal (35+ personer) och erbjuder 4 ur personalen att delta i en e-utbildning i september 2019. Tanken är att utbildningserbjudanden på sikt skall gå ut till samtliga kommuner i landet.

Vi kommer även att kontakta din skola per telefon. Vi får rikligt med tillfälle att diskutera och ställa frågor kring hur personal vid skolorna skall kunna misstänka att en elev har OCD (oftast utan att veta om det) och hänvisa till hjälp. För eleven kan det betyda skillnaden mellan att lyckas och misslyckas i skolan.

Välkommen

Vi kan ta emot max 40 gäster från gymnasie- och högstadieskolor i Uppsala län vardera lunchen. I mån av utrymme får man komma mer än en deltagare per skola men då gärna från olika personalkategorier.

Välkommen Vid anmälan var snäll att ange eventuellt önskemål om specialkost i meddelanderutan.