Samhälle

Välkommen till Informationslunch "Se OCD i skolan"

OCD-föreningen i Uppsala län informerar om pilotprojektet "Se OCD i skolan" vid en trevlig lunchträff på Vuxenskolan. Vi vänder oss till högstadie- och gymnasieskolor i Uppsala län. Vi erbjuder er att delta i en e-utbildning som startar 2 september 2019. Syftet är att ge skolpersonal information och kunskap i hur de i ett tidigt stadium kan misstänka att elever har OCD och hur förmedla hjälp till eleverna.

Ni kommer även att få träffa Hjalmar som berättar om sin OCD och hur han hade det i skolan. Vi visar även ett par filmklipp bl a från en teaterföreställning kring OCD i skolan.

Projektet stöds av Socialstyrelsen, Svenska OCD förbundet och Postkodstiftelsen. Vi kommer att presentera projektet, ge möjlighet att boka att vi kommer ut till skolan (från nu till mitten på augusti) och presentera projektet för skolpersonal (35+ personer) och erbjuder 4 ur personalen att delta i en e-utbildning i september 2019. Tanken är att utbildningserbjudanden på sikt skall gå ut till samtliga kommuner i landet. Deltagande i denna pilotverksamhet inkl lunchen är utan kostnad. Endast 3 skolor kan sända vardera 4 deltagare till utbildningen.

Vi kommer även att kontakta din skola per telefon. Vi får rikligt med tillfälle att diskutera och ställa frågor kring hur personal vid skolorna skall kunna misstänka att en elev har OCD (oftast utan att veta om det) och hänvisa till hjälp. För eleven kan det betyda skillnaden mellan att lyckas och misslyckas i skolan.

Vi kan ta emot max 40 gäster från gymnasie- och högstadieskolor i Uppsala län vardera lunchen. I mån av utrymme får man komma mer än en deltagare per skola men då gärna från olika personalkategorier.

Välkommen!

Vid anmälan var snäll att ange eventuellt önskemål om specialkost i meddelan