Inspirationsdag för frivilligledare och gruppledare.
Denna träff är för dig som är frivilligledare eller gruppledare för en verksamhet inom Uppsala rödakorskrets. Syfte är att du ska få diskutera ledarskapsfrågor och inspireras. Du kommer på förmiddagen få möjlighet att träffa ledare från andra föreningar och lyssna på en föreläsning. På eftermiddagen är det bara för oss ledare inom Uppsala rödakorskrets.
OBS! Det går bra att delta halvdag. Var noga med att skriva i meddelanderutan om du deltar halv dag och om det är förmiddag eller eftermiddag du deltar.

Lokal
Drakensalen, Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, Uppsala

Datum
Onsdag 16 september, kl 10:00-12:00 och 13:00- 15:30

Program och innehåll
9.30-10.00
Check in-fika
10.00-12.00
Föreläsningen med Lisa Moraeus på förmiddagen kommer bland annat innehålla:
- Rekrytering- mitt ledarskap och roll i rekryteringsprocessen nya frivilliga
- Förebygga konflikter
- Lagom engagemang- ta hand om sig själv som ledare
12.00-13.00
Lunch
13.00-15.30
Workshopen med Lisa Moraeus kommer att innehålla:
- Grundprinciperna hjälp eller stjälp?
- Diskussioner och övningar kring mitt ledarskap i Röda Korset

Så här beskriver Lisa Moraeus dagen:
"Syftet är att inspirera och ge deltagarna möjlighet att vända och vrida på frågor som ideellt ledarskap, engagemang, drivkrafter och om att skapa en god samtalskultur. Föreläsningen och workshopen tar avstamp i relevant forskning och kopplar den till deltagarnas egna erfarenheter och utmaningar. Ett stärkande förhållningssätt och en varm och modig kultur är utgångspunkten, liksom förståelse för vilka drivkrafter som är vanliga oss som engagerar oss ideellt och hur vi kan använda de insikterna i ledarskapet."

Lisa Moraeus beskriver sig själv på följande sätt:
"Jag är certifierad coach och tränad i att arbeta både med enskilda individer och med grupper. Under åren har jag utvecklat min egen metodik, med inspiration från bland annat teorier om grupputveckling, ledarskap, motivation och engagemang, kommunikation och samtalsmetodik och inte minst de individer och organisationer jag har arbetat med. Jag har många års erfarenhet av att leda utbildningar i ledarskap och grupputveckling med särskild inriktning på ideell och idéburen sektor. Min bok “Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation” kom ut första gången 2012 och i ny upplaga 2016."

Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan senast 7 september
OBS! Glöm inte ange matpreferenser i meddelanderutan då vi bjuder på fika och för er som deltar heldag bjuder vi på matigare sallad som lunch.

Avanmälan: till Linda Wickström ansvarig Verksamhetsstöd och utveckling, linda.wickstrom@redcross.se, 072-527 32 30

Hiss, hörslinga, tillgängligt för rullstolsburna, hörsel- och synskadade.

Välkommen!

Ett samarrangemang mellan Uppsala rödakorskrets och Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län

Fotograf: Thomas Lissing