Beteendevetenskap

Välkommen till vår inspirations- och utbildningsdag för mer barn- och ungdomsverksamhet i bygdegården
En samverkan mellan Uppsala bygdegårdsdistrikt & Studieförbundet Vuxenskolan.

För vem:
För alla bygdegårdsaktiva och bygdegårdar i Uppsala län och bygdegårdarna som är med i Occupy bygdegården. Även våra andra samverkande föreningar som ex. Vi unga och andra som engagerar sig för mer verksamhet med barn och unga, som vill hitta samverkan.

Upplägg:
Hur kan vi få till mer barn- och ungdomsverksamhet i våra bygdegårdar?
Programmet kommer uppdateras eftersom...
Vi tänker oss att det blir goda exempel från någon bygdegård som lyckats tillvarata barn och ungdomars eget engagemang och där verksamhet spirar.
Arbetsgruppen Occupy bygdegården från Uppsala bygdegårdsdistrikt och Studieförbundet Vuxenskolan informerar och inspirerar.
Arrangörsskapsutbildning och hur får vi fler att engagera sig och synnerhet våra barn och unga.
Vi ges möjlighet till erfarenhetsutbyte för fördjupad kunskap, nya idéer och nätverk.

Bra att veta
Vi bjuder på smörgås vid ankomst och tar en ordentlig lunchpaus där det finns möjlighet att nätverka.

Vid anmälan:
Anmäl dig direkt här på hemsidan (knappen märkt "ANMÄLAN")
Ange samverkande bygdegårdsförening eller annan förening i meddelanderutan och gärna önskemål eller om det finns något som du vill att vi tar upp. Ange även specialkost.
Anmäl dig senast sön 25 september.

Frågor och kontakt
Helena Elvidotter Forslund 0171-451216 helena.elvidotter.forslund@sv.se