Inspirationsdag "Läsa högt för andra"

Inspirationsdag "Läsa högt för andra"

Varmt välkommen till en inspirerande dag för dig som är personal på gruppboenden och daglig verksamhet.


Program


Maud Husberg kommer att berätta inspirerande om varför det kan vara bra och kul att läsa högt för andra. Maud har i 20 år arbetat med läsombudsverksamhet och är nu pensionär. Som förälder till en son med autism och utvecklingsstörning engagerade hon sig inom FUB och Autism- och Aspergerförbundet, för att sprida kunskap och göra samhället bättre för honom och andra i hans situation. Det engagemanget ledde till att hon anställdes av Centrum för lättläst i mitten på 90-talet för att bygga upp en verksamhet med läsombud i Södermanland och för att arbeta med stöd och inspiration till läsombud i hela landet. Hon sprider inspiration och kunskap om läsningens betydelse för personer med funktionsnedsättning.


Tuula Tuulasvuo kommer sedan utifrån sina erfarenhet som högläsare ge enkla och konkreta tips på vad man kan tänka på inför en högläsningsstund. Tuula är dramapedagog och högläsare på Studieförbundet Vuxenskolan och har lång erfarenhet av arbete med personer med varierande funktionsnedsättningar.


Biblioteket visar


Utbyte av erfarenheter och idéer i bikupor


Föranmälan krävs.


Mer information kontakta:


Karin Hedvall - Bibliotek Uppsala, E-post. karin.hedvall@uppsala.se Tel: 018-727 17 20
Susan Gallone - Studieförbundet Vuxenskolan E-post susan.gallone@sv.se Tel: 018-10 23 77, SMS: 072-3101369