Språk

Nybörjarkurs, ca en termins förkunskaper krävs för denna kurs

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser som har att göra med de mest grundläggande och konkreta situationerna i vardagslivet. Jag kan presentera mig själv och andra och ställa enkla frågor om tex namn, var någon bor, var någon arbetar och jag kan själv svara på liknande enkla frågor.

Kursledare: Serena Liretti