Språk

Vi upptäcker och utvecklar vår förmåga att konversera på italienska!
Italien bjuder på god mat, spännande historia och sköna landskap. Att kunna göra sig förstådd på restaurangen eller fråga efter vägen förhöjer upplevelsen. Det finns många anledningar att resa hit. Då känns det tryggt med vetskapen att man kan hantera vardagliga situationer.
Under kursen får du bygga upp ditt ordförråd, lära dig fraser och grundläggande grammatik. Du får lära dig grunderna i italienska och tyngdpunkten ligger på att kunna tala och kommunicera på italienska så snart som möjligt.

Förkunskaper
Den här kursen är fösta kursen efter nybörjarnivå. Du bör ha följande kunskaper: Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser som har att göra med de mest grundläggande och konkreta situationerna i vardagslivet. Jag kan presentera mig själv och andra och ställa enkla frågor om tex namn, var någon bor, var någon arbetar och jag kan själv svara på liknande enkla frågor.

Vi jobbar tillsammans utifrån deltagarnas förutsättningar och vår erfarna ledare anpassar kursen efter behoven.

Upplägg
Kursen sträcker sig över 10 veckor, med träff på måndagar kl. 19.15-20.45.

KursmaterialLedaren
Kursen leds av Elena Piras som har italienska som modersmål och vana av att undervisa i italienska.

Anmälningsinformation
Anmäl dig direkt här på hemsidan (knappen märkt "ANMÄLAN").

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura några veckor innan kursstart. Om du anmäler dig här via vår webb så får du också en bekräftelse på din anmälan direkt. För att spara på vår miljö skickar vi dessa via e-post.
Eventuell kurslitteratur bekostas av deltagaren.


Efter avslutad kurs kan ni komma att få en utvärderingsenkät mailad till er. Vi uppskattar om ni har möjlighet att besvara den då.