Språk

Italien bjuder på god mat, spännande historia och sköna landskap. Att kunna göra sig förstådd på restaurangen eller fråga efter vägen förhöjer upplevelsen. Det finns många anledningar att resa hit.
A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser som har att göra med de mest grundläggande och konkreta situationerna i vardagslivet. Jag kan presentera mig själv och andra och ställa enkla frågor om tex namn, var någon bor, var någon arbetar och jag kan själv svara på liknande enkla frågor.
A2 Jag kan förstå fraser och de vanligaste orden som har att göra med personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla vardagsmässiga sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter. Jag kan på ett enkelt sätt beskriva min familj och andra människor, hur jag lever och bor, min utbildningsbakgrund och mitt arbete.

Förkunskaper: Ett par terminers förkunskaper krävs för att kunna följa denna kurs

Ledare: Serena Liretti