Hälsa & välbefinnande

OBS! VIKTIGT VID ANMÄLAN: Anmäl en partner vid webbanmälan. Ange i meddelanderutan namn och personnummer för den medföljande partnern, beräknat förlossningsdatum svar på frågan om ni är inskrivna på BM Hjärtat (som berättigar till rabatt 150 kr - rabatter kan ej åberopas i efterhand).


Jordemors Profylax är en uppskattad förberedelse inför förlossningen. Du och din partner får ökad kunskap, mental förberedelse, praktiska övningar i avslappning och andning, råd och insikter hur du förhåller dig som coach samt utbyte med andra blivande föräldrar. Jordemor är det gamla nordiska namnet på de kvinnor som stått för barnafödandets konst.


Kvällskursen omfattar två kvällar 19 juni (onsdag) och 1 juli (måndag) kl. 17.30 - 21.00 på Barnmorskemottagningen.


Kostnad kvällskurs: 1 950 kr/par inkl. fika och kompendier


Kursledare: Anita Eklund, leg barnmorska


Frågor om kursen görs till: anita@bmhjartat.se 
Telefon 018-47 47 370


Läs mer på www.bmhjartat.se


OBS! BM Hjärtat har ny adress fr o m 20181201. 
Smedsgränd 5B, 753 20 Uppsala